پروفایل هنرمندان

 

پویان نام
اصغری نام خانوادگی
1363/01/19 متولد
تهران/ ایران شهر / کشور
هنر رشته تحصیلی
http://www.artaqua.blogfa.com/ آدرس سایت
1-دریافت جایزه نخست نمایشنامه نویسی از دهمین جشنواره تئاتر استانی ۱۳۹5 2-دریافت جایزه دوم نمایشنامه نویسی از دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی ۱۳۹۴ 3-دریافت جایزه دوم نمایشنامه نویسی از هفدهمین جشنواره تئاتر استانی ۱۳۹۴ 4-دریافت جایزه نخست نمایشنامه نویسی از پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی ۱۳۹۲ 5-دریافت جایزه دوم کارگردانی از پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی۱۳۹۲ 6-دریافت جایزه سوم نمایشنامه نویسی از سیزدهمین جشنواره تئاتر استانی۱۳۹۰ 7-دریافت جایزه دوم کارگردانی از سیزدهمین جشنواره تئاتر استانی۱۳۹۰ 8-دریافت جایزه سوم نمایشنامه نویسی از هفتمین جشنواره مهر کاشان ۱۳۹۰ 9-دریافت جایزه دوم نمایشنامه نویسی از پنجمین جشنواره سراسری ادبیات نمایش رضوی۱۳۸۹ 10-دریاقت جایزه نخست نمایشنامه نویسی از جشنواره سراسری طنز ۱۳۸۹ 11-دریافت جایزه اردیبهشت تئاتر ایران در زمینه نمایشنامه نویسی۱۳۹۰ 12-دریافت جایزه دوم نمایشنامه نویسی سیزدهمین جشنواره تئاتر استان قزوین ۱۳۸۹ 13-دریافت جایزه نخست نمایشنامه نویسی از جشنواره استانی نمایشنامه خوانی اقبال۱۳۹۰ و...
بیوگرافی

هنر های نمایشی
  • کارگردانی تاتر
ادبیات
  • نمایشنامه نویسی
تخصص
(ندارد) لینک نمونه کار

پویان اصغری

 

برای بر قراری تماس مستقیم با این هنرمند کلیک کنید

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
پیغام
  captcha
   

 

 

 

 
صفحه اصلی | درباره ما | فرم عضویت | اخبار | سفر ها | انجمن ها | تماس با ما
Powered by: KisiaWEB | © Copyright 2011 www.honarman.com