پروفایل هنرمندان

 

کورش نام
نبی زاده فردشیرازی نام خانوادگی
1339/09/04 متولد
آبادان/ ایران شهر / کشور
علوم تربیتی رشته تحصیلی
(ندارد) آدرس سایت
نام: کورش نام خانوادگی: نبی زاده فردشیرازی سال تولد: 4 /9/1339 محل تولد: آبادان حرفه: مدیرمسئول وصاحب امتیازآموزشگاه سینمایی سپهر تحصیلات : لیسانس امورتربیتی دانشکده شهیدرجایی شیراز – مدرس رشته هنرمراکز تربیت معلم – مدرس بازیگری آموزشگاههای سینمایی الف) فعلیت های تئاتری کورش نبی زاده 1 – نویسنده وبازی درنمایش "آتش درخرمن"به کارگردانی "کورش نبی زاده" - شیراز – سالن نمایش لاینز -1354 2 – بازی درنمایش " مرگ موش " به کارگردانی " علینقی رزاقی " شیراز – تالارابوریحان – 1355 3 – بازی درنمایش " منتظران " به کارگردانی " علینقی رزاقی " شیراز – تالارنمازی - 1356 4 – بازی درنمایش "شبی که خورشیدطلوع می کند" به کارگردانی "کورش نبی زاده" – شیراز – تالارادبیات - 1356 5 – بازی درنمایش "هرسیاهی راسپیدی درپی است" به کارگردان "حسین جعفری" - شیراز – تالارابوریحان – 1356 6 – بازی درنمایش " قصه های حسن ومحبوبه " به کارگردانی " کریم سلمانپور – شیراز – تالارنمازی 1357 7– بازی درنمایش "زورق سرگردان" (کاندیدابرای ...)به کارگردانی "احمدعلامه" – شیراز – تالارابوریحان – 1358 8– بازی درنمایش "چهارصندوق" به کارگردانی "محمدجوادبخشی زاده" - شیراز – تالارابوریحان – 1358 9 – بازی درنمایش "بشیرونذیر" به کارگردانی "مهدی رکنی" - شیراز – تالارنمازی – 1360 10 – بازی درنمایش "شب آخر" به کارگردانی "کورش نبی زاده" – مرودشت – تالارعمومی شهر – 1360 11 – نویسنده درنمایش " چشمه خونین " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – تالارباهنر - 1361 12 – نویسنده وبازی درنمایش "دیوانه " به کارگردانی " کورش نبی زاده " – یاسوج – تالارعشایر – 1361 13 – نویسنده وبازی درنمایش "آقااجازه " به کارگردانی " کورش نبی زاده " – جبهه های مختلف دفاع مقدس – 1361 14 – بازی درنمایش "شمشیرهای خفته "به کارگردانی " مهدی رکنی " – شیراز – تالارابوریحان – 1363 15 – نویسنده وبازی درنمایش " درددلهای مش غلوم علی " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – تالارشهیددستغیب 1363 16 – نویسنده وبازی درنمایش "قصه مظلومیت " به کارگردانی " کورش نبی زاده "شیراز – تالارعشایری – 1363 17 – نمایش " پشت جبهه " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – تالارباهنر -1364 18 – نویسنده وبازی درنمایش " غمنامه خورشید " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – تالار15 خرداد – 1364 19 – بازی درنمایش "کاپیتولاسیون " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – تالارابوریحان – 1365 20– نویسنده وبازی درنمایش " آخرچرا " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – تالارشهیدمطهری – 1365 21 – نمایش "غروب خونین " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – حسینه محمدی - 1366 22 – نویسنده وبازی درنمایش " شام آورندگان بی شام " به کارگردانی " کورش نبی زاده "کوار - میدان شهر – 1370 23 – نویسنده وبازی درنمایش " دیارعشق " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز – تالار15خرداد – 1370 24 – بازی درنمایش " بازگشت لوکومتیوران " به کارگردانی " کورش نبی زاده " شیراز تالاردانشگاه – 1372 25 – نمایش " بیاتاگل برافشانیم " به کارگردانی " احمدعلامه وکورش نبی زاده " شیراز – تالارابوریحان – 1375 26 – بازی درنمایش " طبیب اجباری " به کارگردانی " نادرشهسواری " شیراز – سینماحافظ – 1375 27 – نویسنده درنمایش " سوگیانه " به کارگردانی " کورش نبی زاده " تهران – تالارمولوی – 1381 ب)فعالیت های تلویزیونی کورش نبی زاده 28 – بازی درفیلم "دیروز،امروز،فردا"به کارگردانی "ابوالقاسم پورشکیبایی" سیمای فارس (شیراز) – 1356 29– بازی درفیلم "قافله سالارعشق"به کارگردانی"عباس افشاریان"سیمای فارس(شیراز) – 1361 30– بازی درفیلم "لحظه انتخاب" به کارگردانی"مهدی رکنی" سیمای فارس (شیراز) – 1362 31 – بازی درفیلم"علم وعمل" به کارگردانی "مهدی رکنی" سیمای فارس (شیراز) – 1363 32 – بازی درفیلم " احتیاط "به کارگردانی "مهدی رکنی "سیمای فارس (شیراز) – 1363 33 – بازی درفیلم "سبقت "به کارگردانی "مهدی رکنی "سیمای فارس (شیراز) – 1363 34 – بازی درفیلم"سخن عشق" به کارگردانی " کورش نبی زاده" سیمای فارس (شیراز)- 1364 35– بازی درفیلم"سراب "به کارگردانی "اصغرایزدی" سیمای فارس (شیراز) – 1365 36 – بازی ونویسنده درفیلم " آئینه " به کارگردانی " کورش نبی زاده"سیمای فارس (شیراز) – 1365 37 – بازی درفیلم "تپه یک شبه " به کارگردانی " عبدالله گلبن حقیقی "بنیادفارابی(تهران) – 1366 38 – بازی درفیلم "سمپاشی درمقرما"به کارگردانی"وحیدکمپانی" بنیادفارابی (تهران) – 1366 39 – بازی درفیلم "روایت انقلاب" به کارگردانی " جمال شورجه " شبکه دو(تهران) - 1378 40 – بازی درفیلم " سپیده ومه " به کارگردانی " ابوالقاسم معارفی " شبکه دو(تهران) -1379 41 – بازی درفیلم " ماه محبوب خدا" به کارگردانی " داودتوحیدپرست " شبکه دو(تهران) – 1379 42 – بازی درفیلم"قصه های شهرک سینمایی" به کارگردانی " بابک محمدی " (تهران ) - 1380 43 – بازی ونویسنده فیلم"مشقی دیگر"به کارگردانی " کورش نبی زاده"(تهران) – 1380 44 – بازی درفیلم "یاسهای کوچک"به کارگردانی"حمیدبهمنی" شبکه دو(تهران) – 1380 45 – بازی درفیلم "مسافرزمان"به کارگردانی "مسعودنوابی"شبکه دو(تهران) – 1381 46 – بازی درفیلم"ستارگان زمینی" به کارگردانی "داودمرادیان" شبکه دو(تهران) – 1381 47– بازی درفیلم "سرگشته عشق " به کارگردانی "احمدکاوری " (تهران) – 1382 48 – بازی درفیلم " دولت عشق" به کارگردانی " حمیدبهمنی" (تهران) – 1382 49 – بازی درفیلم " مهاجرت " به کارگردانی " محسن یوسفی " (تهران) – 1383 50– بازی درفیلم" قطعه سازان " به کارگردانی " محسن یوسفی " ( تهران ) – 1383 51 – بازی درفیلم " بی خیال " به کارگردانی " محسن یوسفی" (تهران) – 1383 52 – بازی درفیلم " رویای ناتمام" به کارگردانی "جواداردکانی" (تهران) – 1384 53– بازی درفیلم " ماروپله " به کارگردانی" محسن یوسفی"(تهران) – 1385 54 – بازی درفیلم " خسیس " به کارگردانی " احمدکاوری " شبکه سه (تهران) – 1391 ج) فعالیت های سینمایی کورش نبی زاده 55 – بازی درفیلم " مریم مقدس " به کارگردانی "شهریاربحرانی " (تهران) – 1379 56 – بازی درفیلم " بلوف " به کارگردانی " پرویزجعفری " (تهران ) – 1380 57 – بازی درفیلم " قطعه " به کارگردانی" محسن محسنی نسب" (تهران ) – 1381 58 – بازی درفیلم " چهل سرباز" به کارگردانی " محمدنوری زاد" (تهران) – 1382 59 – بازی درفیلم " گنجینه عشق " به کارگردانی " شفیع آقامحمدیان " ( تهران) – 1383 د) درزمینه نمایشنامه نویسی(متون نوشته شده توسط کورش نبی زاده) 1 – نویسندگی نمایش " عروسک " 1349 2 – نویسندگی نمایش " شام غریبان"1350 3 – نویسندگی نمایش " بچه ها"1352 4 – نویسندگی نمایش " آتش درخرمن "1354 5 – نویسندگی نمایش" دیداردرشب "1355 6 – نویسندگی نمایش "فریادموذن " 1360 7 – نویسندگی نمایش " چشمه خونین " 1361 8 – نویسندگی نمایش " درددلهای مش غلوم علی" 1361 9 – نویسندگی نمایش " دردیارحکمت " 1364 10 – نویسندگی نمایش " آخرچرا" 1365 11 – نویسندگی نمایش " سوگیانه " 1365 12 – نویسندگی نمایش " غمنامه خورشید" 1369 13 – نویسندگی نمایش " دیارعشق " 1370 14 – نویسندگی نمایش " خط تیره " 1372 15 – نویسندگی نمایش " قره چی " 1375 ه) درزمینه فیلمنامه نویسی (متون نوشته شده توسط کورش نبی زاده) 1 – نویسندگی فیلم "کوچه باغی " 1354 2 – نویسندگی فیلم " یامنصورامت " 1372 3 – نویسندگی فیلم " ترمینال " 1378 4 – نویسندگی فیلم " نهضت عاشورا " 1379 5 – نویسندگی فیلم " مشقی دیگر" 1381 6 – نویسندگی فیلم " پاتوق جنگلی " 1382 و) فعالیت درجراید کشور ازسال 1365 تاکنون 60 موردمصاحبه ، نقد، مقاله پژوهشی درروزنامه های کثیرالانتشارداشته وجزوات وکتب نمایشی الفباء تئاتر دانستنیهای تئاتر ، عوامل نمایشی ، آنچه درباره تئاتربایدبدانیم ، آشنایی بارشته های هنری رابه چاپ رسانده است. ز) درزمینه شعر مجموحه شعر بلندای سپهر درقالب مثنوی ، غزل ، رباعی و دوبیتی سروده وبه چاپ رسانده است. ح)مسئولیت ها کورش نبی زاده 1 – کارشناس مسئول فرهنگی و هنری آموزش وپرورش فارس ازسال 61تاسال65 2 – کارشناس ومسئول واحدنمایش معاونت پرورشی ازسال66 تاسال 68 3 – مسئول حوزه هنری سازمان تبلیغات استان فارس ازسال65 تاسال 68 4 – مسئول واحدنمایش حوزه هنری ازسال 69 تاسال 74 5 – سرپرست آموزشکده تربیت معلم شهیدمطهری ازسال 68تاسال72 6– مدرس ومدیربخش هنرمراکزتربیت معلم (دختران وپسران )ازسال 64 تاسال 77 7 – مدیرکانونهای فرهنگی وتربیتی ازسال72تاسال76 8 – دبیر وداور هفت دوره جشنواره تئاتربچه های مسجد وسوره 9– دبیروداور ده دوره جشنواره تئاتر دانش آموزان کشور 10 – مسئول آموزش اولین جشنواره تئاتر دانش آموزی بعدازانقلاب دراردوگاه میرزاکوچک خان جنگلی دررامسر 11 – عضو اصلی هیئت بازبینی تئاترفرهنگ وارشاداسلامی 12 – دبیر وداور جشنواره تئاتر دانشجویان مراکز تربیت معلم کشور 13 – عضوانجمن بازیگران سینمای دفاع مقدس 14 – عضوکانون منتقدان تئاترایران 15 – مجری ومنتقدجشنواره سینماگران معناگرا 16 – منتقدومجری نخستین جشنواره فیلمسازان زن ایرانی 17 – مجری برنامه عصر سوره حوزه هنری 18 – نویسنده ومجری رادیوی فارس درعرصه ادبیات وهنر 19 – کارگردان نمایشهای رادیویی 20 مدیریت دبیرستانهای تهران آدرس پستی وشماره تلفن: تهران فلکه دوم صادقیه بلوارفردوس خیابان وفا آذرجنوبی کوچه نیلوفرپلاک25واحد4 تلفن09123543602 Fard.shiraze@yahoo.com
بیوگرافی

هنر های نمایشی
 • کارگردانی تاتر
 • طراحی لباس تاتر
 • طراحی صحنه تاتر
 • گریم تاتر
 • بازیگری تاتر
 • مدیر صحنه تاتر
 • کارگردانی - سینما
 • طراحی لباس - سینما
 • طراحی صحنه - سینما
 • گریم - سینما
 • بازیگری - سینما
 • دوبله - انیمیشن
 • عروسک گردانی - انیمیشن
ادبیات
 • شعر کلاسیک
 • رمان نویسی
 • داستان کوتاه
 • فیلمنامه نویسی سینما
 • نمایشنامه نویسی
تخصص
https://www.facebook.com/korush.nabizadeh لینک نمونه کار

کورش نبی زاده فردشیرازی

 

برای بر قراری تماس مستقیم با این هنرمند کلیک کنید

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
پیغام
  captcha
   

 

 

 

 
صفحه اصلی | درباره ما | فرم عضویت | اخبار | سفر ها | انجمن ها | تماس با ما
Powered by: KisiaWEB | © Copyright 2011 www.honarman.com